Hingstvisning i Värnamo 2013
PRE hingst Imperioso HM