Information inför transporten

  • Se till att hästen har druckit ordentligt innan transporten.
  • Under transporten utfodras det med stråfoder (hö) och vi ser till att stanna för att vattna under resan.
  • Avsändaren ansvarar för att hästen är frisk, viktigt för att förhindra smittspridning.
  • Meddela vid bokning om det är något speciellt med din häst typ bredåkare, inte särskilt resvan osv.
  • Häst som givits lugnande transporteras EJ!
  • Skulle hästen bli sjuk meddelas omedelbart ägaren och närmaste veterinär tillkallas.
  • Betalning sker kontant vid lastning eller lossning om inte annat överenskommit.
  • Önskar kunden faktura måste person/org.nr anges vid bokning, sedvanlig kreditprövning görs.

Under transporten har hästarna tillgång till hö och vatten, och ett välstrött golv. Lastutrymmena är väl dimensionerade med god ventilation (fläktar) högt i tak inv. Platserna kan ändras så att hästarna kan åka i box, exempelvis vid transport av sto som har föl vid sidan. Naturligtvis har vi också ständig övervakning av lastutrymmet.


Blir hästen sjuk, trampar sig eller något liknande är det hästens försäkring som gäller. Detta på grund av att det inte är något vi kan råda över. Vi övervakar hästarna noga från hytten.